Informácie o titule

     Bývanie a Reality je mesačné periodikum, ktoré prináša čitateľom aktuálne informácie z oblasti ponuky a dopytu na trhu realít a všetkého, čo súvisí s bývaním. Jadrom časopisu je ponuka realitných kancelárií.

     Obsahuje tiež ponuku stavebných firiem, firiem ponúkajúcich plastové okná, dvere, brány, ploty, nábytok, strechy, klimatizácie, kuchyne, podlahy a všetkého ostatného týkajúceho sa realít a bývania.

     Inzercia je spestrená tematicky zameranými článkami z oblasti trhu nehnuteľností, možností financovania bývania, nechýbajú tiež články z oblasti rôznych segmentov bývania (zateplenie, bazény, sauny, domáce kino, podlahy, kuchynský nábytok, garážové vráta, atď.).


Technické parametre

  • periodicita: mesačník
  • rozsah: min. 16 strán
  • kvalita papiera: 60 g/m2
  • formát: A4
  • farebnosť: 4x4
  • náklad min. 15 000 ks

Výhody inzercie u nás

1. špecializácia – inzercia na tom správnom mieste, v časopise, ktorý je špecializovaný na oblasť realít, bývania a vecí súvisiacich,

2. adresnosť – časopis sa dostane do rúk len tým, ktorí sa o oblasť realít a bývania skutočne zaujímajú,

3. kvalita – tak papiera, grafického spracovania, ako aj súvisiacich odborných článkov,

4. distribúcia – nenásilnou formou distribučnými stojanmi na strategických miestach, novinka v regióne,

5. cena - bezkonkurenčná,

Významní partneri časopisu