Distribúcia

     Distribúcia časopisu je tzv. nenásilnou formou (nie do schránok), čitatelia po mesačníku siahajú dobrovoľne. Nájdu ho hlavne v mestách: Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Hlohovec, Vrbové a Stará Turá. Časopis je umiestnený v 7-ich typoch stojanov - vnútorných aj vonkajších:

Kompletný zoznam distribučných miest k 04/2010

Počet pravidelných distribučných miest je v súčasnosti (jar 2010) viac ako 170. Distribučnú sieť stále upravujeme, dopĺňame nové miesta, príp. rušíme neefektívne.


Výhody inzercie u nás

1. špecializácia – inzercia na tom správnom mieste, v časopise, ktorý je špecializovaný na oblasť realít, bývania a vecí súvisiacich,

2. adresnosť – časopis sa dostane do rúk len tým, ktorí sa o oblasť realít a bývania skutočne zaujímajú,

3. kvalita – tak papiera, grafického spracovania, ako aj súvisiacich odborných článkov,

4. distribúcia – nenásilnou formou distribučnými stojanmi na strategických miestach, novinka v regióne,

5. cena - bezkonkurenčná,

Významní partneri časopisu