Kontakt

Fakturačné údaje

BÝVANIE A REALITY, s. r. o.

Viestova ul. 386/4

907 01 Myjava

IČO: 44 343 744

DIČ: 2022679769Ing. Tomáš Vittek
0948 915 042

Mgr. Marián Šimek
0905 869 866

E-mail: redakcia@byvanieareality.sk

Výhody inzercie u nás

1. špecializácia – inzercia na tom správnom mieste, v časopise, ktorý je špecializovaný na oblasť realít, bývania a vecí súvisiacich,

2. adresnosť – časopis sa dostane do rúk len tým, ktorí sa o oblasť realít a bývania skutočne zaujímajú,

3. kvalita – tak papiera, grafického spracovania, ako aj súvisiacich odborných článkov,

4. distribúcia – nenásilnou formou distribučnými stojanmi na strategických miestach, novinka v regióne,

5. cena - bezkonkurenčná,

Významní partneri časopisu